SERVICE FÖR ALLA
 

KONSTHANTVERKSCENTRUM

- en länk till konsthantverket


Välkommen!

 

Genom Konsthantverkscentrum får du hjälp att hitta både konsthantverkare och konsthantverk - och allt det som ryms däremellan. Bland konsthantverkarna som har valt att ansluta sig till oss, kan du nå utställare, föredragshållare och de som tar emot besök i sina ateljéer.

 

Konsthantverkscentrum är en förmedlande kontakt, men ingår även i samarbeten och arrangerar olika former av möten. Vi vänder oss till alla som vill möta konsthantverket – arkitekterkonstföreningaråterförsäljareskolor och till dig som privatperson.

 

Varför är konsthantverket så viktigt att nå ut med?

Så här sade en medarbetare på Konsthantverkscentrum:

 

"Konsthantverk rymmer en närhet mellan den som skapar och det som framställs. Det bjuder in till relationer, upplevelser och berättelser. Konsthantverket skapar en koppling människa till människa." 

 

Om du har frågor kring konsthantverk, samarbeten eller bär på några helt nya idéer och tankar kring detta - tveka inte att kontakta Konsthantverkscentrum.

 

Ring: 08-545 222 90

info@konsthantverkscentrum.se