UPPROP FÖR KONST- HALLEN!
 

UPPROP FÖR GUSTAVSBERGS KONSTHALL

 

Med anledning av Värmdö kommuns liggande budgetförslag att konkurrensutsätta, alternativ avveckla Gustavsbergs Konsthall riktar vi detta upprop till Värmdö kommuns styrelse och Majoritet för Värmdö.

 

Med stark förankring i Gustavsberg och Värmdö kommun, som kärnverksamhet i kommunens kulturutbud genererar konsthallen omätbar betydelse för platsens attraktion, identitet och varumärke. Konsthallen bygger ett kvalitativt kulturutbud för Värmdös medborgare, liksom genererar mätbar betydelse för den lokala besöksnäringen, värd att avundas av andra kommuner.

 

Gustavsbergs Konsthall är samtidigt en nationell och internationell angelägenhet, som Sveriges och Nordens enda konsthall som är specialiserad på samtida konsthantverk. Genom konsthallens högkvalitativa verksamhet har uppmärksamhet och kunskap spridits långt utanför kommunens och landets gränser under de 13 år som konsthallen drivits. Gustavsberg Konsthall har bidragit till att stärka konsthantverksfältet i Sverige och det är av yttersta vikt för konstfältets fortsatta vitalitet och utveckling att verksamheten drivs vidare.

 

Många är de organisationer, myndigheter, högskolor och institutioner som har samverkat och idag samverkar med Gustavsbergs Konsthall och som med bestörtning tagit del av förslaget gällande konsthallens framtid. Genom detta upprop vill vi uppmärksamma konsthallens inverkan på och betydelse för konsthantverksfältet, dess utövare och framtid.

 

Lämna ett klagomål på nacka Värmdö kommuns webbsida

 

Skriv under namninsamling