SVENSKA INST. I PARIS
 

SI + KONSTHANTVERKSCENTRUM = SANT!


Konsthantverkscentrum har tillsammans med Svenska institutet i Paris glädjen att utlysa ett nytt stipendium, riktat till professionella konsthantverkare. Utlysningen öppnar i samband med Stockholm Craft Week 2020 och stipendiet omfattar två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästlägenheter i centrala Paris, samt ett resebidrag.

 

Nytt samarbete – nytt stipendium

Efter renoveringen av gästbostäderna har SI utvecklat ett nytt program i syfte att i högre grad integrera bostäderna i SI:s verksamhet inom prioriterade tematiker. Ett annat angeläget syfte är att bredda mångfalden, exempelvis genom större spridning i ämnen, ålder och geografi när det gäller sökande. Ett sätt att uppnå dessa syften är att inleda samarbeten med relevanta samarbetspartners, som till exempel Konsthantverkscentrum, som har gemensamma intressen att fördjupa kulturellt utbyte och underlätta kontakter mellan svenska, franska och internationella yrkesutövare inom kultursektorn. För Konsthantverkscentrum är dessutom syftet med samarbetet att erbjuda kvalitativt boende i Paris i form av gästbostad för stipendiaten. Vistelseperioden för denna premiäromgång är de två första veckorna i juni 2021, vilket sammanfaller med den högt ansedda konsthantverksbiennalen Révélations.

 

Endast för medlemmar i Konsthantverkscentrum!

Stipendiet kan endast sökas av dig som medlem i Konsthantverkscentrum och omfattar en vistelseperiod om två veckor, samt ett resebidrag. Utlysningen öppnar 1 oktober 2020 och gäller för vistelseperioden 1–14 juni 2021. 

 

Om Svenska Institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige , bland annat genom utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Svenska institutet i Paris (SIP) är en del av SI:s verksamhet och är Sveriges enda kulturhus utomlands. Det är beläget i Hôtel de Marle, ett stadspalats från 1500-talet i Marais-distriktet, där det också finns sex gästbostäder som renoverades 2019 med utgångspunkt i god design, kvalitet och hållbarhet. Varje år tar SIP emot ett 100-tal personer inom kultur, humaniora och vetenskap för korttidsboende under 14 eller 28 dagar.