KONSTHANTVERKSCENTRUM presenterar ett Skapande skola projekt