FORM- STARK NORR- BOTTEN
 

FORMSTARK NORRBOTTEN 2020

 

Det tvååriga projektet Formstark Norrbotten är initierat för att skapa nya förutsättningar att mötas och dra nytta av kompetenser inom två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design samt offentliga aktörer och organisationer som verkar inom dessa områden. Det här görs i syfte att skapa nya typer av tjänster, ta fram lokalt producerade produkter och därmed generera attraktivare destinationer i Norrbotten och fler uppdrag till lokala utövare.

 

 

Det kommer att göras genom att:

 

• Skapa en plattform för möten och nätverk mellan utövarna och besöksnäringen som i sin tur genererar nya tjänster och produkter.

 

• Stärka besöksnäringens kompetens kring lokalt hantverk.

 

• Genomföra kompetensutveckling för ovanstående målgrupper.

 

 

Projektet Formstark Norrbotten ägs av Konsthantverkscentrum, Resurscentrum konst Norrbotten, Länshemslöjdskonsulenterna, Svensk Form Norrbotten, Sameslöjdsstiftelsen och Swedish Lapland Visitors Board, med stöd från Kulturrådet, Regional utveckling Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska företagarfonden.