Repeat It!
 

7 x konsthantverk är en serie med sju utställningar om konsthantverk som visas under perioden 2020 – 2023. Projektet är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center.

 

Utställningarna presenterar exempel på olika material och uttryck och visar hur konsthantverkarens materialkunskaper, skicklighet och erfarenhet kan ge form åt tankeväckande objekt.

 

Utställningsprojektet riktar sig till alla medlemmar i Konsthantverkscentrum och erbjuder ett attraktivt sammanhang för att visa sitt arbete i Skåne. Via Open call två gånger per år kan medlemmar ansöka till en tematisk grupputställning på hösten och en materialinriktad separatutställning på våren under den aktuella perioden.

 

Syftet med projektet är också att väcka publikens intresse för konsthantverket och ge det mångfacetterade begreppet ett innehåll. Utställningarna vill visa olika uttrycksformer och en bredd av konstnärliga utgångspunkter i olika material. På det sättet har projektet även en kunskapsförmedlande uppgift. Målsättningen är att engagera utställningsbesökaren och uppmuntra till reflektion kring området.

 

 

REPEAT IT! 

På tema repetition är Repeat It! den första av sju utställningar. Upprepning är ofta själva förutsättningen för konsthantverket men används i allra högsta grad även som ett medvetet estetiskt uttryck. I utställningen Repeat it! visas en bredd av konsthantverk i olika material och uttryck, med upprepningen som en röd tråd. Det finns verk som refererar till såväl brukstradition som praktföremål, tillsammans med verk som är mer undersökande och experimentella. Repeat It! öppnar 21 november, på Form/Designcenter

 

De utvalda objekten har var och en sin egen historia och unika utgångspunkt. De speglar också konsthantverkets kraft att reflektera kring materialets och hantverkets tradition, där även sociala och existentiella frågor ryms.

 

Ytterligare information tillkommer!

 

OM FORM/DESIGNCENTER

 

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

 

Till Form/Designcenters webbsida