KONSTHANTVERKETS KRAFT OCH POTENTIAL

 

Stiftelsen Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation för konsthantverkare. Cirka 800 konsthantverkare över hela Sverige har valt att ansluta sig till organisationen. 

Verksamheten bedrivs med stöd från Statens kulturrådRegion Skåne och Västra Götalandsregionen.

 

Vad kan vi göra för dig?

Konsthantverkscentrum finns till för de anslutna konsthantverkarna, samt för övertygelsen om konsthantverkets potential och kraft. Verksamhetens uppgift är att representera anslutna konsthantverkare, ge råd, informera och skapa kontakter. Se mer om Konsthantverkscentrums service och förmedlande funktion.


Att ansluta sig till Konsthantverkscentrum

Yrkesverksamma konsthantverkare och slöjdare med högre konstutbildning kan ansluta sig direkt till Konsthantverkscentrum. Se mer här: Bli ansluten hos oss

 

Yrkesverksamma konsthantverkare och slöjdare med annan utbildning än högskola väljs in via invalsjury. Sista ansökningsdatum för invalsjury 2017 är den 30 september. Se mer här: Bli ansluten hos oss

 

Mer om Konsthantverkscentrum - den samtida samlingsplatsen för konsthantverk - se mer här.

 

Bildspel med de 15 smyckekonstnärerna från Sverige som medverkar vid The 6th European Triennial of Contemporary Jewellery.