KONSTHANTVERKETS KRAFT OCH POTENTIAL

  

Stiftelsen Konsthantverkscentrum finns till tack vare de anslutna konsthantverkarna samt för övertygelsen om konsthantverkets potential och kraft. Verksamheten bedrivs med stöd från Statens kulturrådRegion Skåne och Västra Götalandsregionen.

 

Vad kan vi göra för dig?

Konsthantverkscentrum är en yrkesorganisation för konsthantverkare. Cirka 800 konsthantverkare över hela Sverige är anslutna, och verksamhetens uppgift är att representera de anslutna, ge råd, informera och skapa kontakter. Se mer om vår service och förmedlande funktion.

 

Du som är yrkesverksam konsthantverkare och slöjdare - anslut dig till Konsthantverkscentrum. Du kan göra det direkt om du har högre konstutbildning. Om du har annan utbildning än högskola väljs du in via invalsjury. Sista ansökningsdatum för invalsjury 2017 är den 30 september. 

 

Mer om Konsthantverkscentrum - den samtida samlingsplatsen för konsthantverk - se mer här.